ilustrační foto: Petr Kaiser
ilustrační foto: Petr Kaiser

Výlukový jízdní řád:

Z Hradce na Prahu jedině autobusem

 
V sobotu 11. 4. 2015 začíná dlouhodobá výluka na trati 020 v různých úsecích mezi Hradcem Králové a Velkým Osekem (-Poděbrady). Všechny vlaky osobní dopravy budou odřeknuty a nahrazeny autobusy NAD. Náhradní autobusová doprava bude organizována dle výlukového jízdního řádu. Upozorňujeme, že odjezdy jsou v dřívějších časových polohách, příjezdy jsou naopak v pozdějších časových polohách.
 
 
Přehled výluk
Úsek Datum konání Výlukový j. řád
Hradec Králové hlavní nádraží - Velký Osek 11.04.-19.04.2015 ano
Chlumec nad Cidlinou - Velký Osek 20.04.-25.05.2015 ano
Chlumec nad Cidlinou-Velký Osek-Poděbrady* do 1. 6. 2015 ano
TIP: přehled všech výluk v Královéhradeckém kraji ZDE .
 
* Z důvodu prodloužení opravy železniční trati bude nepřetržitá výluka prodloužena do 1.června 2015

Seznam autobusových linek  (NAD) do 1. 6. 2015

Linka R - autobusy linky R jedou v úseku Chlumec nad Cidlinou - Poděbrady a opačně. Nikde nestaví. Spoje linky R jsou v jízdním řádu uvedeny červenou barvou.

Linka V - autobusy linky V jedou v úseku Chlumec nad Cidlinou - Velký Osek - (Kolín) a opačně. Zastavují pouze na vyjmenovaných zastávkách dle výlukového jízdního řádu. Spoje linky V jsou v jízdním řádu uvedeny modrou barvou.

Z důvodu náhradní autobusové dopravy nejsou vždy zajištěny přípoje v Chlumci nad Cidlinou směr Poděbrady a Praha hl.n. cestující mohou využít náhradní spojení přes Velký Osek a Kolín bez doplatku za trasu oklikou.

Pro spojení Hradec Králové hl.n. - Praha a opačně lze využít také spojení přes ŽST Pardubice hl.n. Cestující budou odbaveni za přímou trasu bez doplatku za trasu přes Pardubice hl.n.

Seznam autobusových linek  (NAD) 11.4.-19.4.2015
Linka Z - autobusy linky Z jedou v úseku Hradec Králové hl.n. - Chlumec n/C. a opačně. Zastavují na všech zastávkách dle výlukového jízdního řádu. Spoje linky Z jsou v jízdním řádu uvedeny zelenou barvou.
Linka S - autobusy linky S jedou jako zrychlené spoje v úseku Chlumec n/C. - Hradec Králové hl.n. Zastavují pouze na vyjmenovaných zastávkách dle výlukového jízdního řádu. Spoje linky S jsou v jízdním řádu uvedeny oranžovou barvou.
Linka R - autobusy linky R jedou v úseku Hradec Králové hl.n. - Poděbrady a opačně. Nikde nestaví. Spoje linky R jsou v jízdním řádu uvedeny červenou barvou.
Linka P - autobusy linky P jedou v úseku Hradec Králové hl.n. - Poděbrady a opačně. Zastavují v Chlumci nad Cidlinou. Odjezdy z Hradce Králové jsou v dřívější časové poloze. Tento spoj použijí cestující přestupující v ŽST Chlumec n/C. směr Nový Bydžov a Městec Králové. Spoj je bez přípojové vazby v ŽST Hradec Králové hl.n. Spoje linky P jsou v jízdním řádu uvedeny hnědou barvou.
Linka C - autobusy linky C jedou v úseku Hradec Králové hl.n. - Chlumec n/C. a opačně. Spoj nečeká na přípojovou vazbu v ŽST Chlumec n/C. a přípojné vlaky v ŽST Chlumec n/C. na spoje linky C také nečekají. Spoje linky C jsou v jízdním řádu uvedeny fialovou barvou.
Linka V - autobusy linky V jedou v úseku Chlumec nad Cidlinou - Velký Osek - (Kolín) a opačně. Zastavují pouze na vyjmenovaných zastávkách dle výlukového jízdního řádu. Spoje linky V jsou v jízdním řádu uvedeny modrou barvou.

Z důvodu náhradní autobusové dopravy nejsou vždy zajištěny přípoje v Chlumci nad Cidlinou směr Poděbrady a Praha hl.n. Cestující mohou využít náhradní spojení přes Velký Osek a Kolín bez doplatku za trasu oklikou.

 

Malý výčet prací:

úsek Převýšov – Velký Osek-Kanín
opravy propustků
opravy konstrukcí železníčních přejezdů
oprava mostů
převěšení TV na nové stožáry a regulace TV
nátěry stožárů TV
rekonstrukce v dopravně Dobšice nad Cidlinou
rekonstrukce výhybek  v dopravně Choťovice
zřízení ohřevu na výhybkách v dopravně Choťovice
zřízení ohřevu na výhybce v dopravně Dobšice nad Cidlinou
zkrácení dotčených nástupišť na 100m
snesení nástupiště u koleje č. 2 v dopravně Choťovice
 
úsek Hradec Králové hl.n. – Chlumec nad Cidlinou – Převýšov
montáže nosníků a výztuže, svařování na dálničním nadjezdu
strojní podbíjení, svařování
regulace TV, běžná oprava TV
oprava konstrukce železničních přejezdů
 
výhybna Velký Osek-Kanín
výměna pražců pod výhybkami
celková výměna dřevěných pražců
 
 
 
 
  

Změna v řazení vlaků
pouze informační charakter , nemusí odpovídat skutečnosti

 
11.4.2015
Vlak 950 jede v řazení 163, 5x Bp, BDs, A.
Vlak 934 jede v úseku Doudleby nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. v řazení 750, 3x Bp, BDs v úseku Hradec Králové hl.n. – Praha hl.n. v řazení 163, 5x Bp, BDs, A.
Vlaky 1780, 921, 923, 925, 927, 929, 931 jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Trutnov hl.n. v řazení 750, AB, BDs, 2x Bp.
Vlaky 932, 930, 928, 926, 924, 922, 920 jedou v úseku Trutnov hl.n. – Hradec Králové hl.n. v řazení 750, 2x Bp, BDs, AB.
Vlak 5705 jede v úseku Chlumec nad Cidlinou – Ostroměř v řazení 2x 810.
Vlak 5505 jede v úseku Ostroměř – Hradec Králové hl.n. v řazení 814+914 + 810.
Vlaky 1842, 6270, 1846, 1848, 1850, 1852 jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Jaroměř v řazení 440+ 714.
Vlaky 1845, 1847, 1849, 1851, 1853, 1855 jedou v úseku Jaroměř – Hradec Králové hl.n. v řazení 714+ 440.
Vlaky 5611, 5622, 5621, 5603, 5604, 5607, 5608 jedou v řazení 163, 3x Bdmtee.
Vlaky 5612, 5601, 5602, 5605, 5606, 5617, 5626 jedou v řazení 163, 2x Bdmtee.
 
 
12.4.2015
Vlak 5516 jede v úseku Hradec Králové hl.n. – Ostroměř v řazení 810 + 814+914.
Vlak 5720 jede v úseku Ostroměř – Chlumec n.C. v řazení 810 + 810.
Vlak 1814 jede v úseku Stará Paka – Chlumec nad Cidlinou v řazení 854, 954 + 810.
Vlaky 1842, 6270, 1846, 1848, 1850, 1852 jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Jaroměř v řazení 440+ 714.
Vlaky 1845, 1847, 1849, 1851, 1853, 1855 jedou v úseku Jaroměř – Hradec Králové hl.n. v řazení 714+ 440.
Vlaky 5602, 5611, 5622, 5621, 5612, 5603, 5604, 5607, 5608 jedou v řazení 163, 3x Bdmtee.
Vlaky 5605, 5606, 5617, 5626 jedou v řazení 163, 2x Bdmtee.
 
 
13. – 16.4.2015
Vlaky 1860, 1862, 5603, 5604, 5163, 1866, 5200 jedou v řazení 163, 3x Bdmtee.
Vlak 1863 jede v řazení 163, 2x Bdmtee + 3x Bdmtee, 163.
Vlak 5601 jede v úseku Hradec Králové hl.n. – Týniště nad Orlicí v řazení 163, 2x Bdmtee+ 2x Bdmtee, 163.
Vlaky 5614, 5605, 1863, 5162, 5202, 5613, 5204, 5205, 5206, 5207, 5626, 5161, 5160, 5618, 5156,1868, 5621, 5624 jedou v řazení 163, 2x Bdmtee.
Vlak 5600 jede v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí v řazení 163, 2x Bdmtee, v úseku Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. v řazení 163, 2x Bdmtee + 163, 2x Bdmtee.
Vlak 1955 jede v řazení 854, Bdtn, 954 + 163, 3x Bdmtee.
Vlak 1957 jede v řazení 854, Bdtn, 954 + 163, 2x Bdmtee.
Vlaky 1865, 5164, 5624 jedou v řazení 163, 4x Bdmtee.
Vlaky 1842, 6270, 1846, 1848, 1850, 1852 jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Jaroměř v řazení 440+ 714.
Vlaky 1845, 1847, 1849, 1851, 1853, 1855 jedou v úseku Jaroměř – Hradec Králové hl.n. v řazení 714+ 440.
Vlak 5611 jede v řazení 163, 2x Bdmtee + 163.
Vlak 5206 jede v úseku Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. v řazení 163, 2x Bdmtee + 163.
 
17.4.2015
Vlaky 1960, 1962, 5603, 5604, 5163, 1866, 1867, 5166, 5626, 5200 jedou v řazení 163, 3x Bdmtee.
Vlak 1863 jede v řazení 163, 2x Bdmtee + 3x Bdmtee, 163.
Vlak 1955 jede v úseku Hradec Králové hl.n. – Týniště nad Orlicí v řazení 954, Bdtn, 954 + 163,3x Bdmtee.
Vlak 1957 jede v úseku Hradec Králové hl.n. – Týniště nad Orlicí v řazení 954, Bdtn, 954 + 163,2x Bdmtee.
Vlak 5101 jede v úseku Hradec Králové hl.n. – Týniště nad Orlicí v řazení 163, 2x Bdmtee
+ 2x Bdmtee, 163.
Vlaky 5614, 5605, 1864, 5615, 5620, 5619, 5610, 1863, 5162, 5202, 5613, 524, 5205, 5207, 5160,5618, 5165, 1868, 5621 jedou v řazení 163, 2x Bdmtee.
Vlak 1868 jede v úseku Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. v řazení 163, 2x Bdmtee + 163,2x Bdmtee.
Vlak 1958 jede v úseku Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. v řazení 163, 2x Bdmtee + 854,Bdtn, 954.
Vlak 5611 jede v řazení 163, 2x Bdmtee + 163.
Vlak 5600 jede v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí v řazení 163, 2x Bdmtee; v úseku Týništěnad Orlicí – Hradec Králové hl.n. v řazení 163, 2x Bdmtee + 163, 2x Bdmtee.
Vlaky 1865, 5164, 5624 jedou v řazení 163, 4x Bdmtee.
Vlaky 1842, 6270, 1846, 1848, 1850, 1852 jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Jaroměř v řazení 440+ 714.
Vlaky 1845, 1847, 1849, 1851, 1853, 1855 jedou v úseku Jaroměř – Hradec Králové hl.n. v řazení 714+ 440.
 
18.4.2015
Vlak 1800 jede v řazení 854, 954 + 854, 954.
Vlaky 1842, 6270, 1846, 1848, 1850, 1852 jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Jaroměř v řazení 440+ 714.
Vlaky 1845, 1847, 1849, 1851, 1853, 1855 jedou v úseku Jaroměř – Hradec Králové hl.n. v řazení 714+ 440.
Vlak 5705 jede v úseku Chlumec nad Cidlinou – Ostroměř v řazení 810 + 810.
Vlak 5505 jede v úseku Ostroměř – Hradec Králové hl.n. v řazení 814+914 + 810.
Vlaky 5160, 5202, 5611,5622, 5621, 5603, 5604, 5607, 5608 jedou v řazení 163, 3x Bdmtee.
Vlaky 5612, 5601, 5602, 5605, 5606, 5617, 5626 jedou v řazení 163, 2x Bdmtee.
 
19.4.2015
Vlaky 5602, 5611, 5622, 5621, 5612, 5603, 5604, 5607, 5608 jedou v řazení 163, 3x Bdmtee.
Vlaky 5605, 5606, 5617, 5626 jedou v řazení 163, 2x Bdmtee.
Vlaky 1842, 1846, 1848, 1850 jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Jaroměř v řazení 440 + 714.
Vlaky 1845, 1849, 1851, 1853 jedou v úseku Jaroměř – Hradec Králové hl.n. v řazení 714 + 440.
 

 
 
 
Stickers/Samolepky TKHK zde
 
Bez názvu11.png
HENRY.png
panter.jpg
Návštěvnost
VEZ52012-1207WEB3001.jpg
TRATĚ HRADEC - VIDEO
Novinka
Náš YouTube kanál - videa
yt.jpg
5let.jpg
vlakem.png
Obrázek v záhlaví/zápatí: Petr Stříteský / Petr Kaiser
  www.facebook.com/tratehradec                        
Stránka Tratě kolem Hradce Králové používá cookies, které nám umožňují shromažďovat informace a vylepšovat webové stránky. Přečtěte si více o cookies a jejich nastavení ve Vašem prohlížeči.

Webdesign František Štěpnička

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one