942862_575232232508730_653366234_n.jpg

Výlukový jízdní řád:

Komplikace v dopravě mezi Hradcem Králové a Jaroměří


V tomto měsíci začíná dlouhodobá výluka na trati 031 v úseku Hradec Králové – Jaroměř.
Výluka bude probíhat od 18. 4. 2016 (pondělí) od 7:40 až do 2. 8.2016 (úterý).
Vlaky budou po dobu výluky nahrazeny ve vyloučeném úseku náhradní autobusovou dopravou. Některé vlaky jsou vyloučeny i v úseku Jaroměř - Pardubice a opačně. Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle výlukového jízdního řádu. Výluka může mít vliv na přípoje systému IDS. V Hradci Králové je přípojová doprava převážně rozvázána.
Všechny autobusy jedou mimo silniční opravy v Holohlavech přes Smiřice, proto může být touto skutečností dotčena včasnost jejich jízdy. Při plánování cesty vám proto doporučujeme zohlednit tyto skutečnosti a raději využít dřívější spoj.

Cestující s jízdenkou platnou v trati Hradec Králové hl.n – Chlumec nad Cidlinou – Velký Osek –Nymburk – Praha hl.n. mohou využít náhradní spojení jízdou oklikou z Hradce Králové hl.n. přes Pardubice hl.n. a Kolín bez doplatku jízdného.
Cestující s jízdenkou platnou v trati Pardubice-Rosice nad Labem –Hradec Králové hl.n. – Jaroměř – Liberec mohou využít náhradní spojení NAD přes Pardubice hl.n. bez doplatku jízdného.
Upozorňujeme cestující, že pro jízdu Hradec Králové hl.n.–Turnov -Liberec a opačně lze využít také spojení po trati číslo 041 přes Jičín, která není touto výlukovou činností dotčena.


Náhradní autobusová doprava je vedena následovně:
Linka Z– autobusy linky Z jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Jaroměř (-Starkoč) a opačně. Nahrazuje zastávkové spoje.
Linka S – autobusy linky S jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Jaroměř a opačně. Zastavují pouze ve stanici Smiřice. Tento spoj je  zrychlenou variantou zastávkového spoje.
Linka R – autobusy linky R jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Jaroměř a opačně. Nikde nestaví.
Náhradní autobusová doprava linky R v Hradci Králové hl.n. nečeká na žádné přípojné vlaky kromě vybraných spojů uvedených ve výlukovém jízdním řádu.
Linka P – autobusy linky P jedou v úseku Pardubice hl.n. – Jaroměř a opačně.
Nikde nestaví.  Náhradní autobusová doprava linky P v Pardubicích hl.n. nečeká na žádné přípojné vlaky kromě spoje č. 64 a 66 dle výlukového jízdního řádu

 
VJŘ JAROMĚŘ - HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE :
Vyluka1.jpg
Vyluka2.jpg
VJŘ PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ - JAROMĚŘ :
Vyluka3.jpg
Vyluka4.jpg
Trasy NAD
LINKA Z

LINKA Z

Trasa NAD linky Z
LINKA S

LINKA S

Trasa NAD linky S
Linka R

Linka R

Trasa NAD linky R
Linka P

Linka P

Trasa NAD linky P
výluka.jpg

Změna v řazení vlaků
pouze informační charakter , nemusí odpovídat skutečnosti

Pondělí – Čtvrtek

Vlaky 1780, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 1796 kromě 01.08.2016 jedou v úseku Jaroměř – Trutnov
hl.n. v řazení 750,7, A, BDs, 2x B.
Vlaky 1780, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 1796 dne 01.08.2016 jedou v úseku Jaroměř – Trutnov
hl.n. v řazení 750,7, ABpee, BDs, 2x Bpee/Bp.
Vlaky 932, 930, 928, 926, 924, 922, 920 kromě 01.08.2016 jedou v řazení 750.7, 2x B, BDs, A.
Vlaky 932, 930, 928, 926, 924, 922, 920 dne 01.08.2016  jedou v řazení 750.7, 2x Bpee/Bp, BDs,
ABpee.
Vlak 948 jede v řazení Bp/B. 2x Bpee/Bp, BDs, ABpee.
Vlak 947 jede v řazení ABpee, BDs, 2x Bpee/Bp, Bp/B.
Vlak 1781 kromě 01.08.2016 jede v úseku Trutnov hl.n. – Starkoč v řazení 750.7, 2x B, BDs, A
+ 814+914; v úseku Starkoč – Jaroměř v řazení 750.7, 2x B, BDs, A.
Vlak 1781 dne 01.08.2016 jede v úseku Trutnov hl.n. – Starkoč v řazení 750.7, 2x Bpee/Bp, BDs,
ABpee + 814+914; v úseku Starkoč – Jaroměř v řazení 750.7, 2x Bpee/Bp, BDs, ABpee.
Vlaky 1276, 1274, 1272, 1270, 1268, 1266, 1264, 1262, 1260 jedou v úseku Pardubice hl.n. – Hradec
Králové hl.n. v řazení 163, 2x Bdmtee, Bfhpvee.
Vlaky 1261, 1263, 1265, 1267, 1269, 1271, 1273, 1275, 1277 jedou v úseku Hradec Králové hl.n. –
Pardubice hl.n. v řazení Bfhpvee, 2x Bdmtee, 163.

Pátek
Vlaky 932, 930, 928, 922, 920 jedou v úseku Trutnov hl.n. – Jaroměř v řazení 750.7, 2x B, BDs, A.
Vlaky 926, 924 jedou v úseku Trutnov hl.n. – Jaroměř v řazení 750.7, 3x B, BDs, A.
Vlaky 1780, 921, 923, 925, 931, 1796 jedou v úseku Jaroměř – Trutnov hl.n. v řazení 750.7, A, BDs,
2x B.
Vlaky 927, 929 jedou v úseku Jaroměř – Trutnov hl.n. v řazení 750.7, A, BDs, 3x B.
Vlak 948 jede v řazení Bp/B. 2x Bpee/Bp, BDs, ABpee.
Vlak 947 jede v řazení ABpee, BDs, 2x Bpee/Bp, Bp/B.
Vlaky 1276, 1274, 1272, 1270, 1268, 1266, 1264, 1262, 1260 jedou v úseku Pardubice hl.n. – Hradec
Králové hl.n. v řazení 163, 2x Bdmtee, Bfhpvee.
Vlaky 1267, 1269 do 01.07. jedou v úseku Liberec – Jarom
ěř v řazení 843, 3x Btn, 843.
Vlaky 1261, 1263, 1265, 1267, 1269, 1271, 1273, 1275, 1277 jedou v úseku Hradec Králové hl.n. –
Pardubice hl.n. v řazení Bfhpvee, 2x Bdmtee, 163.
Vlaky 1268, 1266 do 01.07. jedou v úseku Jaroměř – Liberec v řazení 843, 3x Btn, 843.
Vlak 1781 jede v úseku Trutnov hl.n. – Starkoč v řazení 750.7, 2x B, BDs, A + 814+914; v úseku
Starkoč – Jaroměř v řazení 750.7, 2x B, BDs, A.

Sobota

Vlak 921 jede v úseku Jaroměř – Trutnov hl.n. v řazení 750.7, A, BDs, 2x B + Bdtn, 854.
Vlaky 923, 925, 927, 929, 931, 1796 jedou v úseku Jaroměř – Trutnov hl.n. v řazení 750.7, A, BDs,
2x B.
Vlaky 923, 925, 927 do 29.07., 929 do 29.07., 931 do 29.07., 1796 do 29.07. jedou v úseku Jarom
ěř
Trutnov hl.n. v řazení 750.7, A, BDs, 2x B.
Vlaky 927, 929, 931, 1796 dne 30.07. jedou v úseku Jaroměř – Trutnov hl.n. v řazení 750.7, ABpee,
BDs, 2x Bpee/Bp.
Vlaky 932, 930, 928, 926 do 29.07., 924 do 29.07., 922 do 29.07., 920 do 29.07. jedou v úseku
Trutnov hl.n. – Jaroměř v řazení 750.7, 2x B, BDs, A.
Vlaky 926, 924, 922, 920 dne 30.07. jedou v úseku Trutnov hl.n. – Jaroměř v řazení 750.7,
2x Bpee/Bp, BDs, ABpee.
Vlaky 1276, 1274, 1272, 1270, 1268, 1266, 1264, 1262, 1260 jedou v úseku Pardubice hl.n. – Hradec
Králové hl.n. v řazení 163, 2x Bdmtee, Bfhpvee.
Vlaky 1261, 1263, 1265, 1267, 1269, 1271, 1273, 1275, 1277 jedou v úseku Hradec Králové hl.n. –
Pardubice hl.n. v řazení Bfhpvee, 2x Bdmtee, 163.
Vlak 1744 dne 30.04. jede v úseku Náchod – Teplice nad Metují v řazení 3x 814+914.
Vlak 1873 dne 30.04. jede v úseku Teplice nad Metují – Týniště nad Orlicí v řazení 854, Bdtn
+ 2x 810.
Vlak 1949 dne 30.04. jede v úseku Hradec Králové hl.n. – Týniště nad Orlicí v řazení 854, Bdtn, 954
+ 814+914 + 814+914.
Vlak 5126 dne 30.04. jede v úseku Týniště nad Orlicí – Náchod v řazení 3x 814+914.
Vlak 5606 dne 30.04. jede v úseku Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. v řazení 163,
2x Bdmtee + 2x 810.
Vlak 5603 (kromě 30.07.) jede v řazení 163, 2x Bdmtee + A, BDs, 2x B, 750.7.

Neděle
Vlak 921 (kromě 31.07.) jede v úseku Jaroměř – Trutnov hl.n. v řazení 750.7, A, BDs, 2x B
+ Bdtn, 854.
Vlak 921 dne 31.07. jede v úseku Jaroměř – Trutnov hl.n. v řazení 750.7, ABpee, BDs, 2x Bpee/Bp
+ Bdtn, 854.
Vlaky 923, 925, 927, 1796 (kromě 31.07.) jedou v úseku Jaroměř – Trutnov hl.n. v řazení 750.7, A,
BDs, 2x B.
Vlaky 923, 925, 927, 1796 (kromě 31.07.) jedou v úseku Jaroměř – Trutnov hl.n. v řazení 750.7,
ABpee, BDs, 2x Bpee/Bp.
Vlaky 929, 931 (kromě 31.07.) jedou v úseku Jaroměř – Trutnov hl.n. v řazení 750.7, A, BDs, 3x B.
Vlaky 929, 931 dne 31.07. jedou v úseku Jaroměř – Trutnov hl.n. v řazení 750.7, ABpee, BDs,
2x Bpee, B.
Vlaky 932, 930, 928, 926, 920 (kromě 31.07.). jedou v úseku Trutnov hl.n. – Jaroměř v řazení 750.7,
2x B, BDs, A.
Vlaky 932, 930, 928, 926, 920 dne 31.07. jedou v úseku Trutnov hl.n. – Jaroměř v řazení 750.7,
2x Bpee/Bp, BDs, ABpee.
Vlaky 924, 922 (kromě 31.07.) jedou v úseku Trutnov hl.n. – Jaroměř v řazení 750.7, 3x B, BDs, A.
Vlaky 924, 922 31.VII. jedou v úseku Trutnov hl.n. – Jaroměř v řazení 750.7, B, Bpee/Bp, BDs,
ABpee.
Vlaky 1781 jedou v úseku Náchod – Jaroměř v řazení 854.
Vlaky 1783 jedou v úseku Trutnov hl.n. – Jaroměř v řazení 854, Bdtn.
Vlak 1780 jede v úseku Jaroměř – Trutnov hl.n. v řazení 854.
Vlaky 1276, 1274, 1272, 1270, 1268, 1266, 1264, 1262, 1260  jedou v úseku Pardubice hl.n. – Hradec
Králové hl.n. v řazení 163, 2x Bdmtee, Bfhpvee.
Vlak 1273 jede v úseku Liberec – Jaroměř v řazení 843, 3x Btn, 843.
Vlaky 1261, 1263, 1265, 1267, 1269, 1271, 1273, 1275, 1277 jedou v úseku Hradec Králové hl.n. –
Pardubice hl.n. v řazení Bfhpvee, 2x Bdmtee, 163.
Vlak 1262 jede v úseku Jaroměř – Liberec v řazení 843, 3x Btn, 843.

.





















.
vylukykraj.jpg
Stickers/Samolepky TKHK zde
 
Bez názvu11.png
HENRY.png
panter.jpg
Návštěvnost
VEZ52012-1207WEB3001.jpg
TRATĚ HRADEC - VIDEO
Novinka
Náš YouTube kanál - videa
yt.jpg
5let.jpg
vlakem.png
Obrázek v záhlaví/zápatí: Petr Stříteský / Petr Kaiser
  www.facebook.com/tratehradec                        
Stránka Tratě kolem Hradce Králové používá cookies, které nám umožňují shromažďovat informace a vylepšovat webové stránky. Přečtěte si více o cookies a jejich nastavení ve Vašem prohlížeči.

Webdesign František Štěpnička

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one